"Стратегическото партньорство с Немечек България е от огромно значение за развитието на Nemetschek Group"

"Стратегическото партньорство с Немечек България е от огромно значение за развитието на Nemetschek Group"

В последните дни на ноември 2023 г. в софийския офис на Немечек България имахме удоволствието да посрещнем две от най-важните фигури в Nemetschek Group – Ив Падрин (Chief Executive Officer) и Луиз Йоферщрьом (Chief Financial Officer).

Компаниите ни са свързани както от своето стратегическо партньорство, така и от своята история. Немечек България е създадена в самия край на 1998 г. като развоен център на Nemetschek AG, като от 2002 г. работи като самостоятелна софтуерна компания, а немският гигант остава миноритарен акционер. През последните над две десетилетия Немечек България работи над множество продукти на Nemetschek Group, сред които се открояват Vectorworks, Bluebeam, както и dTwin – първата хоризонтална и отворена Digital Twin платформа за ефективно управление на строителни съоръжения от дизайна им до операциите по поддръжка.

В рамките на своето двудневно посещение, Падрин и Йоферщрьом проведоха множество срещи както с управителя и мажоритарен собственик на нашата компания Георги Брашнаров, така и с тийм лидери и експерти от екипи Vectorworks, Bluebeam, Crem Solutions, dTwin, Atlassian, DocuWare и MCE.

Бяха обсъждани както бъдещето на AEC индустрията и предизвикателствата пред нея на европейския и американския пазар, така и развитието на Cloud-базираните софтуерни решения и мястото на AI в работните процеси.

„Nemetschek Group е изключително стабилна и силна компания, една от най-големите в Европа. Понастоящем сме втори в Германия и около петото място в ЕС по пазарна капитализация, в зависимост от това коя седмица гледаме и как се държат финансовите пазари, разбира се. И през 2023 г. отбелязваме ясен растеж, като едновременно с това наблягаме на прехода към SaaS бизнес модел", сподели Падрин. 

"Наясно сме с предизвикателствата пред AEC индустрията, но виждаме ясно и огромните възможности, които ни предоставят както настоящите пазари, така и някои неразработени такива. Затова в Nemetschek Group продължаваме последователно да прилагаме нашата стратегия за устойчив растеж, повече добавена стойност, ускоряване на дигиталната трансформация и прехода към по-устойчиво бъдеще за нашите клиенти. Стратегическото партньорство с Немечек България е от голямо значение за развитието на най-важните продукти на Nemetschek Group."

Относно широко обсъжданата тема за изкуствения интелект и неговото място в съвременната софтуерна индустрия, Падрин сподели – „За нас е важно развитието на Nemetschek Group като AI компания, но отговорна и етична, използваща най-иновативните инструменти, за да бъде по-продуктивна и да предоставя нови възможности на своите клиенти."

Share this post on:


Related Articles