"Екипната и фирмената култура трябва да съществуват в симбиоза, за да бъде силна компанията"

"Екипната и фирмената култура трябва да съществуват в симбиоза, за да бъде силна компанията"

В интервю за Economy.bg, нашият дългогодишен Marketing, Communications & Engagement Manager Силвия Танова споделя какви са различията между екипната и фирмената култура, къде са точките на пресичане и как тяхното правилно управление може да повиши ангажираността и продуктивността в компанията.

В него тя застъпва тезата, че компаниите не трябва да инвестират ексклузивно в развитието на фирмената култура за сметка на екипната.

"Нашият опит показва, че най-правилната стратегия е да бъде обръщано достатъчно внимание и на двете. Те трябва да съществуват в симбиоза, за да може компанията да бъде силна и ефективна. В Немечек България от години работим върху това да запазим различните микрокултури, но и да ги обединим в нещо по-голямо, което носи допълнителна стойност и се грижи да не си пречат."

Силвия подчертава, че екипните култури в Немечек България са изключително добре развити и това е голям плюс както за компанията, така и за всички колеги.

"Микрокултурите са от огромна полза за компанията – в екипите се създават толкова здрави връзки и привързаност, че по съвсем естествен начин помагат за личното щастие на служителите. Именно заради тази атмосфера мнозина се задържат дълго време в съответния екип, а навлизането на нови колеги е бързо и безпроблемно. На фирмено ниво усилията са по-големи, защото и културата е по-трудна за изграждане и управление."

По въпроса за реалните измерители на въздействието на двете култури върху работата на компанията, тя споделя следното:

"И двете имат пряка връзка с това как се чувстваш на работното си място и доколко си ангажиран с работата си. За нас в Немечек България целта е да се чувстваш значим, свободен да комуникираш на различни нива, да даваш предложения, да изказваш мнение, да изразяваш притеснения. Всичко това носи спокойствие. А когато човек е спокоен и се чувства ценен, той е много по-продуктивен. Така че измерителят дали екипната и фирмената култури са достатъчно добри и ясно осъзнати, е това каква е ангажираността и продуктивността на екипите."

Вижте всички отворени работни позиции в нашите екипи

Share this post on:


Related Articles