Как да постигнете ефективен резултат при проектиране на фасади?

Как да постигнете ефективен резултат при проектиране на фасади?

Немечек България представи иновативни технологии на Четвъртата Международна Конференция по Фасаден Инженеринг

Съвременните тенденции в световен мащаб показват, че се обръща все по-голямо внимание на устойчивото проектиране на сгради. Пример за това са големият брой стандарти за енергийна ефективност – LEED, ASHRAE, BREEAM, Minergie, Passive house. За да посрещнат желанията на инвеститори и клиенти, архитектите трябва да използват последните технологии за енергоефективност в своите проекти. Фасадата на сградата играе важна роля за посрещането на тези изисквания, например чрез максимално използване на нефилтрираната дневна светлина, максимално задържане на вътрешната енергия на сградата, минимализиране времето за изкуствено осветление чрез максималното остъкляване и др.

В същото време фасадата е „лицето“ на една сграда и архитектите търсят начин да представят своите творчески виждания чрез нея. Те искат да са сигурни, че работата им носи позитиви на околната среда както от естетическа, така и от екологична гледна точка. Затова в професионалните кръгове все повече се говори не само за устойчиво строителство, но и за устойчив дизайн, а оттам и за начините и инструментите, с които да се постигне.

Съвременните технологии в сферата на архитектурата допринасят не само за по-ефективна работа на специалистите, но им дават и свободата да изразят творческите си идеи, като в същото време гарантират устойчивост на своя дизайн.

Пример за такава съвременна технология, която повишава ефективността в процеса на проектиране, е модулът на Vectorworks за параметричен дизайн – Marionette. Най-общо казано, параметричното проектиране използва алгоритъм или скрипт за автоматизиране на процеса по създаване на сложни форми, включително и фасади. Архитектите въвеждат конкретни параметри и създават мрежа от връзки между тях, като после програмата използва тези параметри, за да изпълни дизайна според зададените стойности и критерии. Да си представим, че архитектът иска да създаде сграда, която изглежда усукана около оста си. Той трябва единствено да създаде скрипт, който указва, че сградата трябва да има даден брой плочи на определено отстояние една от друга във височина и всяка плоча е завъртяна под определен ъгъл спрямо предходната. Създаването на този скрипт отнема минута-две, а конструкцията от плочи се генерира от софтуера. По този начин Marionette позволява създаването на форми със сложна геометрия и зависимости, които чрез стандартния процес на дизайн отнемат изключително много време.

Може би по-съществен фактор обаче е, че технологиите също така спомагат на архитектите да проектират все по-устойчиво и с мисъл за околната среда. Такъв пример е модулът Energos във Vectorworks. Базиран на метода Passive House, той позволява на архитектите да предвидят енергийното поведение и ефективност на проекта си още във фаза дизайн. Базата данни в модула автоматизира процеса по изчисляване на набор от фактори, като количеството слънчева светлина през годината, засенчващите фактори в различните месеци, както и през различните часове на деня, използвайки реалното местоположение на модела по GPS координати. По този начин архитектите могат да видят, например, къде има топлинни загуби от засенчващи фактори и печалби от слънчева светлина. Допълнително, благодарение на факта, че Vectorworks е BIM софтуер, те получават информация за материалите и техните качества, например данни за топлопроводимост. Energos изчислява тяхната енергийна ефективност спрямо разположението им и комбинацията им с другите строителни компоненти. Това позволява на дизайнерите да изберат оптималното решение, за да постигнат максимална енергийна ефективност и устойчив дизайн. Позовавайки се на данните от Energos, те могат да вземат аргументирано решение за използваните материали и да нанесат своевременни промени в сградата или фасадата.

Благодарение на инструментите за създаване на Curtain Walls във Vectorworks тези промени могат да се нанесат за изключително кратко време. Програмата автоматично моделира рамките, панелите и връзките между тях спрямо реални архитектурни стандарти. Тъй като Curtain Walls се базират на инструмента Wall, то архитектите могат да се възползват от всички негови предимства като например преоразмеряване, редактиране, свързване, вмъкване на обекти в стената и др. А специфичната информация за Curtain Walls, свързана с енергийната ефективност, се взема предвид при извършване на съответния анализ.

По този начин Vectorworks предоставя възможност на архитекти и дизайнери да оптимизират времето си като създадат проекта си с Marionette, след което изчислят енергийната ефективност спрямо географското местоположение на сградата чрез Energos и направят съответните промени с Curtain Walls и Walls инструментите. Така те си гарантират, че ще посрещнат както изискванията на клиента за устойчивост, така и собствените си творчески и креативни нужди.

Share this post on:


Related Articles