Първият BIM семинар в България предизвика интереса на над 150 специалисти

Първият BIM семинар в България предизвика интереса на над 150 специалисти

Немечек България организира първото по рода си специализирано BIM (Building Information Modelling) събитие за архитекти, проектанти, строителни инженери, фасилити мениджъри и инвеститори.

Скоро след началото на партньорството си с водещата американска компания Vectorworks, Немечек България организира информационен семинар на тема „Различните лица на BIM”. Благодарение на събитието посетителите му бяха сред първите, които на живо научиха повече за възможностите, които предоставя BIM за креативност в дизайна, къде намира приложение в строителния процес, каква е връзката между BIM и поддръжката на вече построените сгради, кои са ключовите новости във Vectorworks 2016. Темите бяха лично изложени от водещи специалисти, сред които вицепрезидента на Vectorworks, САЩ, Робърт Андерсън, главният технически директор на Vectorworks, САЩ, Биплаб Саркар, управителят на СентърМайн Веселка Данчева и архитект Бисер Козлев, преподавател в катедра „Обществени сгради“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Събитието беше открито от съветника на Министъра на регионалното развитие и благоустройство г-жа Десислава Йорданова, която направи встъпително изложение за BIM и ролята му за устойчивото развитие в България. В изказването си г-жа Йорданова постави акцент върху интегрирания подход и приемствеността на информацията, които биха осигурили много по-качествено и надеждно сътрудничество между всички участници в инвестиционния процес.

Арх. Робърт Андерсън направи кратка ретроспекция на създаването на концепцията BIM и открои ползите от внедряването й още в най-ранните фази на проектантския процес. Той даде примери за едновременното съществуване на BIM и добрия дизайн, за свободата и максималната гъвкавост, която BIM осигурява, при необходимост от промени.

„Важно е, че BIM дава възможност за изместване на тежестта и значението на фазите на първоначален дизайн и валидация на проектантските решения. Досегашният процес се фокусираше върху изготвянето на документация за вече създадени проекти. BIM позволява да се обърне повече внимание на идейната концепция, дизайна и проектирането, като документацията се генерира автоматично и още по-важно – едновременно“, сподели г-н Андерсън по време на своята презентация.

Арх. Козлев посочи огромното значение на наличието на общ съгласуван модел във фаза строителство и рисковете при липсата на такъв. Обърна внимание на допълнителните ползи от използването на BIM за точно и прозрачно планиране на дейностите, както и „just-on-time“ доставки и логистика.

Веселка Данчева говори за връзката между BIM и фасилити мениджмънт. Тя показа данни от доклад на GSA (General Service Administration) САЩ – специален анализ на финансовите загуби от несъгласуваност на отделните участници в инвестиционния процес, липса на приемственост на информацията и огромните проблеми и рискове, с които се сблъскват фасилити мениджърите при последния период от живота на сградите и съоръженията – тяхната поддръжка.

Биплаб Саркар представи някои от революционните новости във Vectorworks 2016, които продължават стратегията за интегриране на нетипични за класическите CAD продукти функционалности. Сред най-коментираните бяха:

  • Subdivision surfaces – лесно моделиране на 3D обекти чрез вграден инструмент на PIXAR animation studios.
  • Алгоритмично проектиране с използване на интегриран в системата графичен скрипт, базиран на Python.
  • Напълно интегриран модул за оценка на общата енергийна ефективност на сградите още във фаза „Идеен Проект“, базиран на световно признатия немски модел PassiveHaus.
  • Директна връзка от продуктите на Vectorworks към облачните им услуги – с един клик файловете са готови за споделяне, обработка или преглед от други лица.

Последните два модула са разработени в българския центъра за развитие на Vectorworks – в Немечек България.

Като основен партньор на събитието Vectorworks представи и визията си за отворена BIM платформа. В съответствие със стратегията за лесен обмен на данни и дългогодишните инвестиции в тази посока, бе анонсиран и подписаният по-рано този месец договор за сътрудничество с шведската компания BIMobject AB. Двете компании ще обединят BIM технологиите си, за да отговорят още по-добре на очакванията на специалистите в областта на архитектура и строителство.

Като част от споразумението BIMobject ще поддържа Vectorworks обекти в облачно-базираната си платформа. В допълнение BIMobject и Vectorworks заедно ще подпомогнат производителите на строителни елементи да разработят BIM обекти във Vectorworks формат. По този начин над половин милион потребители на Vectorworks от цял свят ще се превърнат във важен фактор за развитието на облачния портал на BIMobject. Потребителите и на двете системи ще могат да използват в своята работа готови, предефинирани строителни елементи, носещи цялата необходима информация, което ще им спести много време.

Share this post on:


Related Articles