Силата на параметричния дизайн

Силата на параметричния дизайн

Параметричният дизайн е концепция, която през последните години се превърна във все по-често срещан метод за повишаване на ефективността в процеса на дизайна. Доказаните ползи от прилагането му го направиха неизменна част от работното ежедневие на нарастващ брой архитекти, проектанти, дизайнери от цял свят и тази му роля ще става още по-значима в бъдеще.

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ПАРАМЕТРИЧЕН ДИЗАЙН?

Често ще срещнете понятието параметричен дизайн в различен контекст. Покрай Заха Хадид той нашумя като цяло естетическо направление. Но употребата му не се изчерпва с генерирането на органични форми и като цяло с визия. В общия смисъл, параметричният дизайн работи с възлови компоненти (nodes), за които въвеждаме конкретни параметри и създаваме мрежа от връзки между тях, която наричаме алгоритъм или скрипт. С други думи, създаваме рецептата на нашия дизайн и оставяме софтуера да изпълни дизайна по нея.

По традиция дизайнерите разчитат на интуицията и опита си, за да разрешават дизайнерски проблеми. Параметричният дизайн, наричан още алгоритмично проектиране, предлага по-точна и по-бърза алтернатива, като представя дизайн решенията чрез компютърен език. Но вместо архитектите да пишат код, те работят с визуални компоненти, а софтуерът, който използват, ги превръща в команди, които водят до видимия за нас резултат.

ЗАЩО MARIONETTE?

Vectorworks 2016 се появи с нова функционалност за параметричен дизайн, наречена Marionette. Тя дава неограничени възможности на архитектите за създаване, дефиниране, изграждане и изследване на всякакви форми и функции в процеса на дизайна. Като част от професионалните модули на Vectorworks, Marionette е първият интегриран инструмент за параметричен дизайн, създаден за архитектурен, интериорен, индустриален, ландшафтен и развлекателен дизайн, който работи както под Windows, така и на Mac.

Голямото преимущество на Marionette е вграждането му в BIM среда, където не работите само с геометрии, а с конкретни компоненти – стени, врати и т.н. Vectorworks ви позволява да извличате количествени сметки и друга информация в табличен вид, по същия начин бихте могли със скрипт да генерирате параметрични обекти от импортирани данни от таблици.

Marionette предоставя възможност за проектиране отвъд пределите на традиционните възможности, които CAD/BIM системите предлагат. Ако имате нужните познания в езика за програмиране Python, можете дори да редактирате допълнително възловите компоненти (nodes) в Marionette. За всички останали съществува богата библиотека, която могат да използват и без познания в сферата на програмирането.

КАК ТОВА НИ ПОМАГА?

Красотата на алгоритмичното проектиране е в създаването на форми със сложна геометрия и зависимости, които чрез стандартния процес на дизайн отнемат изключително много време. Например ако искаме да създадем сграда, която изглежда усукана около оста си, няма нужда да чертаем поотделно всяка плоча и да я завъртаме под необходимия ъгъл. Можем да създадем скрипт, който указва, че сградата трябва да има 53 плочи, като всяка от тях е на отстояние 2,6м от другата във височина и е завъртяна с 30 градуса по посока обратна на часовниковата стрелка. Създаването на този скрипт ни отнема минута-две и конструкцията от плочи се генерира от софтуера.

По този начин автоматизираме част от процеса си. Във всеки проект има повтарящи се и дори досадни задачи като преименуването или копирането на елементи или вариации. Особено при големи проекти това би облекчило значително процеса.

Силата на алгоритмичното проектиране е във възможността за лесни и бързи промени. Ако не сме постигнали желания резултат, можем да променим параметрите на един обект, които автоматично да променят всички останали, свързани с него. Връщайки се към примера с усуканата сграда – ако искаме да променим някой от параметрите, например градусите, с един клик променяме завъртането на всичките 53 плочи от 30 на желаните 20 градуса. Това също спестява изключително много време, което можем след това да отделим на по-важни и по-приятни дизайнерски задачи.

От чисто естетически предизвикателства през ефективно управление на дизайна – Marionette може да ви помогне в различни аспекти на проектантската ви дейност. Параметричният дизайн е нов по същество метод на работа, който би могъл значително да съкрати времето за проектиране и да отвори нови хоризонти за вашата практика. Границите и възможностите на този всеобхватен инструмент се простират единствено спрямо вашето въображение.

Share this post on:


Related Articles