Свободата в процеса на дизайн като водещ фактор при разработването на софтуерни решения

Свободата в процеса на дизайн като водещ фактор при разработването на софтуерни решения

Интервю с Георги Брашнаров, Биплаб Саркар и Робърт Андерсън за възможностите, които Vectorworks открива пред архитекти, дизайнери и проектанти.

– Г-н Брашнаров, за втора поредна година организирате събитие за технологиите в архитектурата и отново събрахте над 100 човека аудитория на “Future of Design”. На какво според Вас се дължи този интерес?

Георги Брашнаров, управител, Немечек България: Нашето наблюдение е, че относително малко са събитията в България, които говорят за иновации в сферата на дизайн и архитектура, представят технологични трендове и обсъждат актуални за индустрията теми. Миналата година повдигнахме темата за BIM и опитахме да внесем повече яснота по отношение на концепцията. Тази година на “Future of Design” дискутирахме възможностите, които съвременните информационни технологии предоставят. BIM/OpenBIM, параметричен дизайн, енергийна ефективност, виртуална реалност – това са само част от тенденциите, които отварят нови хоризонти пред архитекти, дизайнери, проектанти. Интересът, който провокирахме, ясно демонстрира нуждата от провеждането на подобни мероприятия.

Интерес предизвика и представянето на софтуерните решения на Vectorworks, Inc., където тези трендове са отдавна познати и интегрирани в продуктите. Например, вградената функционалност Marionette позволява използването на параметричен дизайн като похват за оптимизация на времето и постигане на нестандартни форми. Друг пример е Energos, който дава възможност да се изчисли енергийната ефективност на сградата още в процеса на проектиране.

Като софтуерна компания, ние имаме дългогодишен опит в разработването на решения за строителство, архитектура и дизайн, включително и продуктовата гама на Vectorworks, Inc. Това ни дава добър поглед върху решенията, които съществуват и можем спокойно да твърдим, че Vectorworks е от малкото продукти, които постоянно се развиват и интегрират все повече нови и съществени функционалности всяка година.

– Г-н Андерсън, вие сте част от Vectorworks, Inc. вече близо 20 години. От позицията си на архитект, какво смятате, че различава Vectorworks от другите подобни продукти?

Робърт Андерсън, заместник-директор, Vectorworks, Inc: Зад всеки продукт стои компания, която има цели и стратегия за развитие. Вярвам, че ние се открояваме с мисията си да помагаме на дизайнерите да намират вдъхновение, да стимулират новаторството, да общуват ефективно и да изразяват визуално своите виждания за света, във всеки аспект на дизайна и използвайки единна система. С тази цел разработваме софтуер, подходящ както за архитекти, така и за ландшафтни проектанти и дизайнери от сферата на развлекателната индустрия. Vectorworks Spotlight, например, е продукт изцяло разработен с цел да подпомогне работата по дизайн и организация на сценично осветление, сценография, декори и т.н. Vectorworks Landmark, от друга страна, е специално разработен за нуждите на ландшафтните архитекти. Той им дава специфичните за тяхната работа инструменти, за да реализират идеи, които иначе постигат с използването на няколко системи.

Цялостната ни идея е да предоставяме решения на широк кръг дизайн специалисти. Независимо дали става дума за проект, разработван само от един архитект, или за такъв, изискващ работата на екип от най-различни специалисти, нашата цел е работният процес да върви максимално гладко, което да позволява реализирането на наистина стойностни решения.

Освен това във Vectorworks, Inc. вярваме в OpenBIM стандарта и разработваме всичките си решения в тази насока, с цел да се позволи максимална гъвкавост и безпроблемна съвместна работа на всички страни, участващи в процеса – инвеститори, архитекти, проектанти, инженери, строители, фасилити мениджъри.

Следвайки своята мисия, през годините сме спечелили доверието на над 650 000 потребители, поставяйки дизайн процеса и твореца в центъра на нашите решения.

– Новата версия на продукта – Vectorworks 2017 излезе средата на септември. Кои са основните промени в нея?

Биплаб Саркар, главен изпълнителен директор, Vectorworks, Inc: Непрестанното развитие на продукта е една от основните причини за успеха ни. Обратната връзка от потребителите, както и анализите върху технологичните трендове, ни дадоха основната насока за новата версия. Тя цели опростяване начина на работа и автоматизация на част от процесите, за да се даде възможност на архитектите да се концентрират върху дизайна. Идентифицирахме няколко основни проблемни области в работните процеси, сред които бяха затрудненото взаимодействие между различните членове на екипа, както и последващата им комуникация с клиентите. Тези проблеми намират решения в някои от новите функционалности на Vectorworks 2017.

Като начало, направихме достъпни за всички наши клиенти възможностите за документиране и обмен на информация в облака (Cloud Services for All).

Подобрихме и комуникацията с клиентите чрез Web View/Virtual Reality, което ни позволява да се разходим в 3D модела, все едно сме в компютърна игра. Допълнително вградихме Renderworks модула във всички продукти на Vectorworks, давайки свободата на дизайнерите да създават висококачествени фото-реалистични изображения, независимо кой наш продукт използват.

Направихме интересни подобрения и в Resource Manager, който дава лесен достъп до библиотеките с ресурси. Допълнително, Structural Member Objects позволява на дизайнерите по-лесно и точно да моделират често срещани конструктивни елементи, а Vectorworks Graphics Module (VGM) предлага по-бързо, гладко и точно генериране на графики при промени в zoom, pan и промени в анимирани Top/Plan изгледи.

– България в крак ли е с навлизането на съвременните технологии?

Георги Брашнаров: Навлизането на технологиите в работата и ежедневието ни е неизбежно, защото потребителските очаквания се променят и започват да го изискват. България не е изключение, но тук реализираме подобни иновации с по-бавни темпове, тъй като и пазарът ни е по-малък. Но вече има реализирани стъпки в правилната насока и съм уверен, че бъдещето в дизайна и архитектурата е неминуемо свързано с все по-голямото интегриране на информационни технологии. Допълнително и на ниво Европейски съюз се налагат стандарти, които пряко ще повлияят работните навици на много проектанти. Например, от 2019 г. се въвежда стандарт “сграда с почти нулево потребление на енергия”. А строежът на такива интелигентни сгради е пряко обвързан с използването на съвременни технологии.

Позитивно погледнато, през последните години се забелязва все по-голям интерес към устойчивия дизайн и използването на тези технологии, а ние от Немечек България работим в посока популяризирането им. Поели сме ангажимент да помагаме на желаещите архитекти и дизайнери да развиват професионалните си умения, да трупат знания, портфолио и възможности, и да бъдат в крак със случващото се в световен мащаб. Стъпките, които предприемаме в тази посока, са свързани не само с организирането на събития, но и на обучителни курсове за работа с Vectorworks софтуер. Организираме интензивни програми, предоставящи възможност на всички желаещи да се запознаят с продукта, но и да обсъждат концепции като BIM, параметричен дизайн и устойчива архитектура и най-вече – да се срещнат с хора, които споделят тяхната страст към проектирането.

Share this post on:


Related Articles