Концепцията BIM (OpenBIM) има потенциал да реши някои дългогодишни проблеми на строителната индустрия

Концепцията BIM (OpenBIM) има потенциал да реши някои дългогодишни проблеми на строителната индустрия

Георги Брашнаров представи тенденции в архитектурата на събитието Share Sofia 2017

На 6 юни се проведе архитектурният форум SHARE Sofia, който събра на едно място лектори като арх. Маурицио Меоси от „Заха Хадид Архитекти“, арх. Ангел Захариев от „А & А Архитекти“, арх. Майкъл Сетер, арх. Джузепе Фарис и др. Немечек България беше официален партньор на събитието, където над 400-те посетители от 12 държави имаха възможност да се запознаят с един от лидерите в разработването на дизайн и BIM софтуер – Vectorworks, да изпробват лично възможностите на решението за представяне на проект във виртуална реалност и да си вземат очила и тениска за спомен.

Основен акцент в участието на Немечек България на форума беше лекцията на Георги Брашнаров, мажоритарен собственик и управител на компанията, на тема „Collaboration is the new smart. The power of BIM Design with Vectorworks“. В своята лекция г-н Брашнаров разгледа проблемите, които стоят пред индустрията от много години насам и в частност необходимостта от повече прозрачност, по-ефективен обмен на информация, спазване на бюджет и срокове. Също така говори за новите предизвикателства пред дизайнери и архитекти от цял свят – нарастващата комплексност на проектите, които съчетават офиси, жилища, търговски и развлекателни комплекси в една сграда. Общото между всички тези теми беше нарастващата необходимост за по-ефективни дизайн процеси и комуникация между различни специалисти, а възможното решение – концепцията BIM и по-специално OpenBIM.

Георги Брашнаров представи целите на BIM (Open BIM) – да свърже всички ангажирани с изпълнението на даден проект страни в един общ процес и поток на информация, да освободи данните и файловете, като ги направи достъпни за всички във всяка фаза на проекта и да осигури прозрачност в процеса. Той акцентира върху факта, че много от водещите в строителната индустрия държави вече са въвели или са в процес на въвеждане на законови изисквания и стандарти за употреба на BIM. САЩ, Великобритания, Германия, Норвегия, Дания, Финландия, Швеция, Сингапур са само някои от примерите.

Георги Брашнаров подчерта, че решенията на Vectorworks могат да се превърнат в централна BIM платформа, благодарение на своите отлични възможности за импорт и експорт на данни и поддържането на IFC файлове (по стандарт на buildingSMART). Тези функционалности позволяват на специалистите да използват различни софтуерни решения, според своите лични предпочитания, като после данните, информацията и файловете могат да се обменят свободно между ангажираните с реализацията на проекта, да се импортират, да се направят проверки за несъответствия и в крайна сметка – да се постигне по-висока ефективност в дизайн процеса.

Георги Брашнаров даде няколко конкретни съвета на гостите как да постигнат максимална ефективност при реализирането на комплексни проекти:

  • От самото начало да се постави изискване да се използва BIM от всички ангажирани в изпълнението на проекта страни.
  • Да се комбинират всички постъпили проектантски файлове в една платформа, за да предотвратят появата на несъответствия.
  • Използвайки цялата събрана информация да създадат единен 3D модел още от най-ранна фаза на проекта.
  • Да се работи тясно с всички ангажирани страни, включително строители, инженери и представители на местната общност.
  • Да се провеждат регулярни срещи както вътре в екипа, така и със строителитe.

Г-н Брашнаров завърши презентацията с мнението, че проблемите все още не са намерили 100%-во решение, но новите технологии имат потенциала да бъдат такова. Тенденциите сочат, че BIM ще играе все по-важна роля, а OpenBIM концепцията и възможностите за свободно споделяне на файлове и информация между всички ангажирани (IFC, импорт, експорт) ще допринасят все по-значително за гладкото, прозрачно и навременно изпълнение на проектите.

След като запозна участниците в събитието с възможностите на BIM концепцията и на Vectorworks в частност, Георги Брашнаров изтегли двама късметлии от публиката, които спечелиха голямата награда на форума – лицензи за Vectorworks Designer 2017 – решението, което обединява всички продукти на компанията в един богат на функционалности и надежден софтуер.

Share this post on:


Related Articles