Как да намалим разходите в процеса на дизайн?

Как да намалим разходите в процеса на дизайн?

Съвременните CAD/BIM инструменти са неизменна част от работните навици на архитекти и дизайнери в цял свят, независимо от индустрията, в която работят. На пазара има безброй решения, повечето от които – тясно специализирани в конкретна област, за която предоставят изключително богата функционалност.

И въпреки това, колко често ви се е случвало да направите компромис с идеите си, защото инструментите, които използвате не са достатъчно гъвкави?

Днешните архитекти и дизайнери се налага да имат задълбочени познания в редица софтуерни инструменти, за да реализират идеите си. Така оформилият се процес на дизайн е бавен и доста скъп, което рядко може да се компенсира от бюджета за проекта. Например, 2D чертаенето го правим с една програма, след това използваме друга, за да превърнем обектите в 3D, после отваряме трета, за да направим фото-реалистично изображение, което да покажем на клиента. Често при визуализациите и ландшафтното проектиране става още по-сложно, защото се налага да използваме и допълнителни графични инструменти, за да получим желаните цветове, силуети на хора, ефекти и т.н.

Тъй като целият този процес се случва с помощта на различни продукти, а често се извършва и от различни специалисти, по-нататъшното нанасяне на промени, които да се отразят във всички фази, в цялата документация на един проект, става почти невъзможно. Именно затова често срещаме в практиката 3D изображения или чертежи, които са неактуални.

Всичко това превръща търсенето на по-широкообхватни решения в тренд, както на нашия, така и на световния пазар. Такъв продукт, който удовлетворява подобно търсене, е Vectorworks Designer на американската компания Vectorworks Inc. Вече повече от 15 години решението се разработва съвместно с екип на Немечек България и е утвърден като един от световните лидери.

Как Vectorworks решава проблемите, за които говорим?

Vectorworks Designer обединява в себе си специализирани инструменти за 2D и 3D моделиране за архитектура, индустриален дизайн, ландшафтно проектиране и дизайн в развлекателната индустрия. С него чертаете в хибридна 2D/3D среда и вашият проект се актуализира на момента, както в план, така и във фасада, в разрез, 3D изометрия или перспектива. Продуктът предоставя редица инструменти за графични изображения – преливки, прозрачност, светлосенки и т.н., така че използването на специализирана програма за графични изображения не е необходимо. Създаденият модел носи BIM данни, което позволява лесно генериране на количествени сметки и допълнителна информация за компонентите на вашия проект в табличен вид.

Vectorworks работи с една от най-добрите render технологии в света – MAXON Cinema 4D, която е основата на модула Renderworks. С него бихте могли да създадете, както фотореалистични визуализации, така и по-абстрактни артистични стилове на изображения. С новата версия от средата на Септември, Renderworks е вече част от Designer пакета, което допълнително увеличава възвръщаемостта на инвестицията.

От миналата година, Vectorworks Designer разполага и с вградена функционалност за параметричен дизайн, наречена Marionette, както и с приложението Energos, което позволява да изчислите енергийната ефективност на вашата сграда и да вземете ключови решения, свързани с дизайна на вашия проект. Това са още едни дейности, за които в стандартния дизайн процес се налага да използваме допълнителен софтуер.

Освен това, продуктът предоставя възможност за работа в екип или т.нар. project sharing – интуитивен инструмент, чрез който екипи могат да общуват и да работят съвместно върху един и същи дизайнерски файл на Vectorworks.

Vectorworks 2017 идва с редица подобрения, добавки и дори промени в ценовата политика. С Vectorworks Cloud Services for All всички професионалисти, потребители, партньори, преподаватели и студенти могат автоматично да разглеждат 3D модели през мобилното приложение Nomad и да свалят файлове, които други потребители са споделили. Още по-вълнуваща е новата функционалност за виртуална реалност, която дава възможност да експортирате вашия дизайн от Vectorworks в уеб-базирана среда, която работи на всеки хардуер и с всяка операционна система, която поддържа уеб-браузър. Идеята на тази добавка е да въведе игровия елемент като предложи ново преживяване и възможност на практика да се разходиш в 3D модела си, което значително би подобрило възможностите за презентация на проекта пред клиента. Това е чудесен завършек на дизайн процеса, който отново се случва с един инструмент – Vectorworks Designer. Така спестявате разходи за лицензи на множество програми, елиминирате разходите за обучение и оптимизирате значително времето, което изразходвате за създаването на желания от вас дизайн.

Share this post on:


Related Articles