Case Study – Vectorworks Architect като предпочитан софтуер при реализирането на комплексни BIM проекти

Case Study – Vectorworks Architect като предпочитан софтуер при реализирането на комплексни BIM проекти

Със своите над 50 години опит в проектирането на сгради и съоръжения за образователни нужди, архитектурно бюро Flansburgh Architects, Бостън, Масачузетс, са едни от водещите компании в сферата. „Проектите, по които работим, ни позволяват голямо разнообразие в дизайна, защото кампусите включват различни сгради със специфични нужди – аудитории, общежития, спортни съоръжения и др.“, споделя Joseph Marshall, член на American Institute of Architects и BIM координатор за Flansburgh. „В същото време обаче изискват и оригинални решения“. Това е една от причините Flansburgh, както и много други компании от сферата, да преминат изцяло към BIM, а използваният от тях софтуер е Vectorworks Architect.

„Когато преди седем години дойдох във фирмата, все още се работеше основно в 2D“, казва Marshall, „но някои от нас работеха върху проекти, които изискваха повече креативност и нови възможности. Така решихме да преминем към 3D“. През годините Marshall и колегите му постепенно интегрират нови функционалности на Vectorworks Architect в работата си с цел да видят как BIM може да подпомогне изпълнението на сложни проекти. Една от основните ползи се оказва улеснената комуникация във всички посоки – както вътрешнофирмената, така и тази с възложители, строители, изпълнители, подизпълнители, доставчици, консултанти и т.н. Опитът се оказва успешен и когато идва време за изготвянето на два комплексни проекта – за училище Holbrook и подготвително училище St. John, от Flansburgh знаят какво да направят.

„Един от първите проекти, където приложихме BIM заедно с цял консултантски екип, беше този за училището Holbrook”, разказва архитектът и BIM координатор Brian Hores от American Institute of Architects. „Сградата е предназначена за ученици от всички възрастови групи и включва най-различни съоръжения – забавачница, основно училище, гимназия, физкултурни салони, аудитории, столова и т.н. Допълнително, новата сграда трябваше да се построи около съществуващата такава, с цел да не се нарушава учебният процес“. Сложността и спецификата на проекта провокирали възложителя да изисква използването на BIM от всички страни, ангажирани с реализацията. „Инвестирахме време в подготовка, за да намерим точните решения, които да гарантират най-ефективното използване на BIM модели и да помогнат както на нас, така и на инженерите, строителите, доставчиците“.

Използването на BIM се оказва правилният избор. Той дал възможност да се комбинират всички изисквания, препоръки и направени предложения в един модел на сградата още по време на ранните етапи на проекта. Това предотвратило появата на проблеми в бъдеще. BIM моделът бил споделен със строителния мениджър и подизпълнители, които провеждали ежеседмични срещи с проектантския екип. Всички те имали възможност да разгледат BIM модела в неговата цялост и да разрешават появили се конфликти преди да бъде разработена и изпратена строителната документация. По този начин многократно се улеснила работата на строителите, електрическите и ВИК изпълнителите и останалите ангажирани страни. „Проектът беше толкова интензивен, че докато завършим строителните документи, основите на сградата вече бяха положени“, казва Hores. Неговият екип успял да поддържа високото темпо чрез импортиране във Vectorworks на всички IFC модели, изпратени от изпълнители и подизпълнители (без значение на какъв софтуер са били разработени). Екипът на Flansburgh тогава използвал Solibri, за да провери за грешки и конфликти, да направи необходимите модификации и решенията да бъдат бързо имплементирани.

Вторият пример за цялостно BIM решение, приложено от Flansburgh Architects, се отнася за  подготвителното училище St. John в Масачузетс. „Вече бяхме решили да приложим модела на работа, използван при Holbrook и при този проект, но новата версия на Vectorworks предложи функцията Project Sharing, която ни позволи да оптимизираме вътрешните работни процеси“, спомня си Marshall. „Използвайки единен 3D координационен модел, дизайнерският екип намираше грешки и конфликти още преди да предадем чертежите. Това доведе до повишаване възможностите ни за комуникация, срещите ни бяха по ефективни, защото можехме директно да разглеждаме модела и да маркираме проблемните области“.

Допълнително предимство на интеграцията на BIM в работата на Flansburgh се оказала координацията с всички заинтересовани от реализирането на проекта страни – така наречените stakeholders* . Сложността на проекта изисквала ясна и интензивна комуникация във всички посоки. Самият проект включвал ново крило за изучаване на точни науки и реновиране на средното училище. Най-голямото предизвикателство пред архитектите обаче бил нов СПА център, включващ зала със закрит басейн с 8 коридора (750 кв. м.) и 2,800 кв. м. закрита спортна зала с писта за бягане, повдигната писта, фитнес, съблекални, зала за медитация, две многофункционални зали и офиси за персонала. Екипът на Flansburgh използвал стандартни модели на физкултурни салони, които да им помогнат да визуализират пространствата пред stakeholder-ите и да получат обратна връзка. „Оттам избраната схема се интегрира в 3D модел на Vectorworks“, казва Marshall, „което подпомогна по-нататъшния процес на проектиране“.

„Използването на инструментите за визуализация рано в проекта позволи на всички да си представят как ще изглежда сградата, след като строежът завърши, и как техният принос и мнение са взети предвид. А някои от рендерите изглеждаха толкова добре, че училищното ръководство реши да ги използва с цел набиране на средства“, спомня си Marshall. Самият той, както и главният архитект Kent Kovacs, били поканени да използват проекта като учебен инструмент, с чиято помощ да представят архитектурната професия пред учениците. Специален фокус в лекцията им заела ефективността на BIM в процеса на дизайн.

И Brian Hores, и Joseph Marshall са убедени, че BIM ще се превърне в стандарт за всички бъдещи техни проекти, а Vectorworks ще допринесе това да стане реалност. “Използваме Vectorworks ефективно вече от доста време”, казва Marshall. „Едно от нещата, които винаги сме харесвали в този софтуер, е възможността му да се ползва като all-in-one дизайн инструмент. Малко напомня на швейцарско ножче за дизайнери и архитекти.“

Оригинала на статията можете да прочетете на страницата на Architizer – http://architizer.com/blog/large-school-projects/

* Stakeholders – В САЩ, в областта на образованието, терминът „stakeholders“ обикновено се отнася за всеки, който е заинтересован от благосъстоянието и успеха на училището и неговите ученици. Stakeholders могат да бъдат администрация, преподаватели, служители, ученици, родители, семейства, членове на местната общност, представители на местния бизнес и служители на изборна длъжност – членове на училищното настоятелство, общински съветници, представители на държавни институции. Заинтересованите страни (stakeholders) имат „дял“ (stake) в училището и неговите ученици, което означава, че те имат личен, професионален, граждански или финансов интерес или загриженост за неговото благосъстояние и успех.

Share this post on:


Related Articles