Тенденции за BIM на българския пазар

Тенденции за BIM на българския пазар

Георги Брашнаров, управител на Немечек България

Като компания, която създава технологичните иновации в областта на CAD системите в последните 15 години, ние натрупахме огромен опит с продуктите на водещите световни компании в сегмента и техните R&D отдели. Абсолютно ясен първи приоритет на всички е позициониране в BIM (Building Information Model) областта. Това носи сериозни промени в начините, по които се създават и запазват интелигентни обекти, но и налага друг стандарт на отвореност при обмена на данни (IFC). Неотменима част от този процес е също изнасяне на CAD дейности в облака, както и мобилен достъп до CAD данни.

На българския пазар тези технологии достигат с по-бавни темпове, но не са непознати. Необходимостта от открита комуникация между различните участници в строителния процес, възможността за създаване на детайлна документация на всички етапи и интеграция на дейностите, е налице и у нас. Съвременните BIM решения удовлетворяват тези нужди като предоставят свобода на действие и същевременно прозрачност на данните от различните етапи на строителния процес. Това е бъдещето, както в световен мащаб, така и на нашия пазар.

Това, което все още възпрепятства българските професионалисти от сектора, е малкият пазар и големите инвестиции, които трябва да правят. Затова все по-актуална става тенденцията за предлагане на CAD/BIM софтуер на абонаментен принцип, което значително намалява разходите на дизайнери, архитекти, проектанти и строители, защото плащат за това, което реално потребяват. Нашите партньори от Vectorworks вече имат успешен абонаментен модел, който работи много добре на пазарите в САЩ, Германия, Австрия, Англия, Япония и предстои да въведем заедно и на българския пазар.

Източник: сп.CIO, CAD/CAM & GIS

Share this post on:


Related Articles