Проектиране с мисъл за природата – как да постигнем устойчивост в ландшафтната архитектура

Проектиране с мисъл за природата – как да постигнем устойчивост в ландшафтната архитектура

Все повече хора възприемат водата като най-ценния ресурс на планетата и предвиждат нейното значение да нарасне драстично в бъдеще. Расте и броят на движенията и стандартите за устойчиво развитие, като Passivhaus, Low Impact Development, Sustainable Sites Initiative TM, LEED, както и на правителствените разпоредби и препоръки в тази насока. Те напомниха на хората по света как дизайн индустриите и особено ландшафтната архитектура могат да допринесат за положителна промяна при управлението на природните ресурси. Очакванията към дизайнерите за изграждането на екологични обекти растат по цял свят – от събирането и съхранението на природни водни ресурси, които да бъдат използвани многократно, до намаляването на количеството изразходвана вода в различни проекти.

Предизвикателства пред ландшафтните архитекти

Следствие от тези тенденции е, че проектирането на напоителни системи с максимална ефективност се превърна в бързо растящ пазар, част от ландшафтната индустрия. Предизвикателствата обаче не са малко. Едно от тях е, че специалистите от сферата все още трудно наваксват изоставането при употребата на нови технологии, които да подпомогнат работните им процеси. CAD и BIM все още не са така широкоразпространени в ландшафтната архитектура, както в други дизайн сфери. Но дори и да използват софтуер в работата си, ландшафтните проектанти се сблъскват с лимитираните възможности на дизайн инструментите. Това принуждава много специалисти да превключват между най-различни софтуерни решения, за да завършат даден проект, да получат добър синхрон между всички елементи на дизайна и в крайна сметка – да постигнат устойчив резултат. Съответно в последните години расте интересът към all-in-one решения, които да спомогнат постигането на оптимални резултати, използвайки само една програма.

Как да постигнем устойчив дизайн при проектирането на ландшафт и напоителни системи?

Използването на решение като Vectorworks Landmark преодолява тези предизвикателства. Landmark е специализиран BIM/SIM (Site Information Modeling) софтуер за ландшафтни архитекти, който ви позволява да планирате обекта в неговата цялост – от използването и управлението на ГИС данни в големия контекст на проекта, до детайлното проектиране на поливни системи, тръби, клапани, хидрозони чрез вградените Irrigation Tools. Основната полза от софтуера е, че вече не се налага да превключвате постоянно между различни програми, за да завършите процеса на проектиране от начало до край. По този начин се избягват редица проблеми. Рискът част от информацията да бъде изгубена при преминаването на работата от една програма към друга не съществува. Дори ако работите с колеги или подизпълнители, които използват различен софтуер, Vectorworks Landmark разполага с едни от най-добрите възможности за импорт и експорт в сферата и ви гарантира, че обменът на данни ще е плавен и безпроблемен.

Конкретно при проектирането на напоителни системи, BIM възможностите на Landmark значително оптимизират работните процеси. Благодарение на софтуера, можете просто да кликнете върху даден елемент от дизайна и веднага ще получите данни за различни променливи: скорост на водата, налягане, литри в минута и др. Така леснодостъпната информация и опростени сметки подобряват възможностите ви бързо да изчислите нужните количества вода и да коригирате модела си. Резултатът е спестено време, оптимална напоителна ефективност и устойчивост на дизайна. Допълнителен фактор е, че присъщата за Vectorworks гъвкавост е налична и във функционалността Irrigation Tools. Например, ако искате да дефинирате зоните за планирано напояване и после да предадете проекта за довършване от подизпълнител, можете да използвате Design Zone или Hydrozone инструментите. Ако предпочитате, обаче, сами да определите местата на пръскалките, зоните за оттичане, заедно с цялото придружаващо оборудване, чрез Irrigation Tools можете да направите целия процес по-автоматизиран. Това е възможно благодарение на вградените в Landmark богати библиотеки с предефинирани обекти (Resource Manager). Всеки обект от библиотеките включва в себе си необходимата информация, предоставена от производители като Hunter, Rain Bird, Netafim, Toro, Irritrol и др. В комбинация с BIM възможностите на софтуера, компонентите за напояване използват вградени данни и се свързват с други елементи в зоните. По този начин самата програма ще ви информира, ако избраното оборудване не е подходящо за проекта и няма да постигне заложените резултати. И именно това е едно от най-големите предимства при работата със софтуерни решения – използват наличните данни и информация, извършват необходимите изчисления за постигане на максимална ефективност и оптимизират работните ви процеси.

Тенденциите в останалите дизайн индустрии показаха през последните години, че това е пътят, по който ще се развива и ландшафтната архитектура – с един интегриран BIM/SIM модел, разработен в all-in-one решение, в който има цялата необходима информация. А Vectorworks Landmark е най-добрият специализиран софтуер за ландшафтни архитекти, който е обърнал огромно внимание на устойчивото развитие.

Share this post on:


Related Articles