Последните иновации в сферата на проектирането оживяха в ръцете на гостите на Future of Design

Последните иновации в сферата на проектирането оживяха в ръцете на гостите на Future of Design

От Немечек България представиха иновативни технологии, които коренно ще променят процеса на проектиране

За трета поредна година се състоя събитието Future of Design, организирано от водещата българска софтуерна компания – Немечек България. Основна цел на организаторите беше да запознаят българската аудитория от архитекти и ландшафтни проектанти с последните тенденции от дизайн сферата. Използването на виртуална реалност при презентация пред клиенти, параметричен дизайн, съвместна работа между различни специалисти през целия жизнен цикъл на една сграда, BIM/SIM в ландшафтното проектиране, ролята на съвременните технологии и как те влияят на света на архитектурата бяха само част от засегнатите теми.

Събитието се проведе на 5 октомври в креативната атмосфера на SBar. Специално за Future of Design в България дойдоха топ мениджъри на американската компания Vectorworks, Inc. – д-р Биплаб Саркар, Робърт Андерсън и Хуан Карлос Фабиани. Голям интерес предизвикаха и презентациите на българските специалисти – арх. Ангел Захариев от „А и А Архитекти“, ланд. арх. Стоян Начев от „Viridis Landscape Architects“ и Йоанна Петрова от Немечек България.

Още от самото начало на събитието, главният изпълнителен директор на Vectorworks, Inc. – д-р Биплаб Саркар, зададе насоката на Future of Design, като очерта някои основни тенденции при развитието на технологиите. Голяма част от тях вече се използват широко сред архитектите в световен мащаб, но тепърва навлизат на родна почва. Такива примери бяха редица софтуерни функционалности – за подобряване на ефективността, за употребата на виртуална реалност, за създаването на фотореалистични изображения, които се доближават максимално до резултата след завършване на строежа.

Виртуална реалност и фотореалистични изображения

Повече по тази тема разказа Йоанна Петрова. Тя представи виртуалната реалност и по-специално – отговори на въпросите как тя може практически да се използва от архитектите и какви ползи носи. Засягайки редица проблеми като наличие на нереалистични представи от страна на клиента, неразбиране на желанията на възложителя от страна на архитекта и неясна комуникация между тях, Йоанна предложи просто решение. А то беше да се извадят двете страни от заобикалящата ги реалност и да се поставят в една симулирана реалност при вече завършен проект. Така архитектите получават възможността да обследват модела и да го представят в неговата цялост пред клиента. Пренасяйки се в една отделена от реалния свят атмосфера, хората могат да се „потопят“ в дизайна и да изчистят евентуални несъответствия в представите си.

Параметричен дизайн

Друга интересна тема относно новите тенденции беше набиращото популярност напоследък параметрично проектиране. Робърт Андерсън, заместник-директор на Vectorworks, Inc., разказа как този тип проектиране дава неограничени възможности на архитектите за създаване, дефиниране, изграждане и изследване на всякакви форми и функции в процеса на дизайна, използвайки елементарни команди в Python. Параметричният дизайн, наричан още алгоритмично проектиране, предлага по-точна и по-бърза алтернатива на опита и интуицията на архитектите, като представя дизайн решенията чрез компютърен език. Робърт разказа, че Vectorworks допълнително позволява да се извличат количествени сметки и друга информация в табличен вид, както и да се генерират параметрични обекти от импортирани данни от таблици.

Съвместна работа

По темата за обмен на данни в целия процес от жизнения цикъл на една сграда говори Хуан Карлос. Той фокусира лекцията си върху COBie – Construction Operations Building information exchange. Целта на този вид данни е да свърже всички ангажирани с изпълнението на даден проект страни в един общ процес и поток на информация, да направи данните и файловете достъпни за всички и по този начин осигури прозрачност в процеса. А решенията на Vectorworks могат да се превърнат в централна платформа, благодарение на своите отлични възможности за импорт и експорт на данни и поддържането на IFC файлове (по стандарт на buildingSMART). Тези функционалности позволяват на специалистите да използват различни софтуерни решения, според своите лични предпочитания. Впоследствие файловете могат да се обменят свободно между ангажираните с реализацията на проекта, да се направят проверки за несъответствия и в крайна сметка – да се постигне по-висока ефективност в дизайн процеса.

Ландшафтни архитекти

Специално за ландшафтните архитекти на събитието, ланд. арх. Стоян Начев говори за набиращата популярност в цял свят концепция BIM (Building Information Modeling), но през призмата и спецификите на ландшафтното проектиране. Той разясни, че в неговата сфера е по-точно да се говори за SIM (Site Information Modeling) и изтъкна някои от основните предимства при работата в SIM – автоматичното генериране на КСС (количествено-стойностна сметка) и автоматизацията на огромното количество проектна документация. По този начин само в един файл се съдържа цялата необходима информация за даден проект. Допълнително, Стоян Начев изтъкна някои от предимствата на едно от малкото решения, специално разработени да посрещнат специфичните нужди на ландшафтните архитекти – Vectorworks Landmark. Сред изброените предимства бяха отличните възможности за 2D чертане и 3D моделиране, богатите библиотеки с предефинирани обекти, специалният инструмент за изчисляване и проектиране на напоителни системи, вграденият модул за създаване на фотореалистични изображения и рендери – Renderworks, и др.

Българският пример

Презентацията на арх. Ангел Захариев представляваше един своеобразен пример как горепосочените технологии вече не са само във въображението на архитектите, но реално се използват и в България. Той представи примери от своята практика, като проектирането на Музейко и Capital Fort. Неговият съвет към аудиторията беше да се движат една крачка преди технологиите, да постигат максималното, дори и това да означава да работят на ръба на възможностите, но да намерят начин.

Vectorworks 2018

Всички изброени иновации вече са достъпни в софтуера Vectorworks 2018, който беше представен от Биплаб и Робърт.

Най-голямата добавена стойност по време на Future of Design обаче беше, че освен да чуят за всички тези нови технологии, участниците в събитието имаха възможността да ги изпробват на практика. По време на цялото събитие на 5 станции бяха разположени специалисти от Немечек България и отговаряха на огромния интерес към съвременните иновации в софтуера на Vectorworks. Те демонстрираха на гостите функционални решения в дизайн сферата, като:

  • Параметрично проектиране за ускоряване на работния процес и постигане на сложни геометрии за минимално време – Marionette.
  • Инструменти за изчисляване на напоителни системи, насочени към ландшафтните архитекти и специализиран софтуер, който да отговори на техните специфични нужди – Irrigation Tools и Vectorworks Landmark.
  • Oтворен формат данни, който улеснява съвместната работа между различни специалисти по време на целия жизнен цикъл на сградата – от дизайна до строежа и поддръжката – IFC BIM Data.
  • Впечатляващи импорт и експорт възможности на Vectorworks, включително с Revit –Revit Import
  • Иновативни функционалности за виртуална и добавена реалност, които могат да подпомогнат както процеса на дизайн, така и представянето на проекта пред клиента – Virtual and Augmented Reality.

От Немечек България ще продължаваме да работим активно за сближаването на технологичния свят и този на проектирането. Вярваме, че българската професионална общност може да извлече добавена стойност от използването на последните софтуерни решения и познаването на тенденциите в сферата.

 Научете повече за възможностите на Vectorworks на следните адреси:

Aко искате лично да изпробвате възможностите на Vectorworks – можете да си свалите безплатна версия с валидност 1 месец: http://www.vectorworks.net/trial/form.

 Студентите имат право на безплатен лиценз до завършване на тяхното обучение, като единствено трябва да покажете документ, удостоверяващ статуса Ви като учащ.

 Ще се радваме да станете част от световната Vectorworks общност!

Share this post on:


Related Articles