"Ефективните служители са здравите, спокойни и щастливи служители"

"Ефективните служители са здравите, спокойни и щастливи служители"

Говори ли се за менталното здраве в една софтуерна компания? Как технически ориентирани тийм лидери успяват да забележат проблеми при своите колеги и да действат превантивно за тяхното решаване? Нужни ли са услугите на външни консултанти за психологически знания и терапевтична помощ?

От интервюто с управителя на Немечек България Георги Брашнаров можете да научите подробности за начините, по които той се стреми да прави компанията си по-свободна, по-отворена и по-сигурна за нейните служители.

Какви са фобиите на съвремието?

Много и различни. Но сякаш сред най-често наблюдаваните са онези свързани с бързото развитие на бизнеса, технологиите, обществото и света като цяло. Съвременният човек често не съумява да се справи с това темпо, в резултат на което страда от несигурност в бъдещето, все по-голяма отчужденост и чувство на постоянна тревожност.

Всичко това е достатъчно натоварващо само по себе си, а преди година и половина започна и COVID-19 пандемията, която вече оставя своите дълбоки следи, задълбочава съществуващи фобии и предизвиква вълна от нови ментални проблеми. Не на последно място, тя се отрази и на работните процеси, и на менталното здраве на служителите. Въпреки че се справихме сравнително бързо с началните й ефекти, в края на 2021 основните предизвикателства са свързани с наблюдаващата се алиенация след дългия период на дистанционна работа, повишения риск от “работно прегаряне”, както и намаленото усещане за принадлежност към нещо по-голямо от екипа (тоест към компанията като цяло).

Пандемията ли наложи грижите за менталното здраве в Немечек България?

Всъщност отдавна осъзнахме колко е важна тази тема. В този смисъл, пандемията по-скоро ни убеди, че сме постъпили много правилно, когато преди години започнахме да инвестираме във вътрешни обучения, външни консултации и други начини да посрещнем предизвикателствата, свързани с менталното здраве на работното място. А факторите, които могат да доведат до такива проблеми, са много – от работно напрежение заради липсата на добре структурирани процеси, водещи до преумора и неудовлетвореност или липса на разбиране и подкрепа от колеги и мениджъри, през липса на изградени механизми за презареждане на енергията, до проблеми от лично естество.
Ние винаги сме разбирали простото правило, че ефективните служители са здравите, спокойни и щастливи служители. Затова още преди години инвестирахме в редица програми и инициативи, свързани с различни начини за освобождаване на стреса:

  • регулярни активности навън с елемент на емоционално преживяване (изкачване на връх, каяци, изследване на необлагородени пещери, рафтинг, спортни турнири и много други)

  • лекции за здравословен живот на работното място (хранене, физически упражнения)

  • разтоварваща офис среда с възможност за почивка (билярд, джаги, тенис на маса, легла за почивка, фитнес...)

  • програма за личностно развитие, основаваща се на връзката със себе си и връзката с другите (силен фокус върху емпатия и асертивност)

  • индивидуален коучинг и терапевтична помощ

Какви са добрите практики, които позволяват ранното разпознаване на проблемите и справянето с тях?

Ние сме софтуерна компания, така че в работата си се придържаме към Agile процеси. С времето осъзнахме, че те могат да бъдат полезни освен за всекидневните ни задачи и екипно взаимодействие, така и за гарантиране на менталното здраве на колегите. Agile процесите дават възможност на служителите да откриват повече смисъл и значение в своите задачи и в целите, които гонят; дават опции за гъвкавост в планирането (като по този начин намаляват напрежението) и за получаване на лично удовлетворение от всеки milestone. Те поставят и основата на организационна култура, в която високомотивирани професионалисти винаги могат да потърсят и да намерят подкрепа. 

Не по-малко важна е постоянна комуникация с балансирани, разбиращи и подкрепящи към всичките колеги съобщения. Видяхме на практика колко силно е въздействието на тази комуникация тъкмо в първите месеци на пандемията, когато трябваше да осигурим спокойствие и да разсеем съмненията в бъдещето на компанията.

Също така, тук се стремим към демонстриране на толерантност и апелиране за такава. Вярваме, че това допринася за създаването и насърчаването на възможно най-свободна работна среда, в която подкрепата и споделянето да бъдат нещо естествено. За да подобрим тази среда, правим и допълнителни инвестиции в безопасност на работното място (гъвкави мерки мерки за безопасност, регулярна дезинфекция, безплатни тестове в офиса, свобода за дистанционна работа).

Разбира се, когато говорим за решаване на проблеми и превенция на такива, се уповаваме и на експертната помощ на професионалисти извън Немечек България. Затова осигуряваме достъп до уебинари за ментално здраве, експертен коучинг и последваща терапевтична помощ, когато се налага такава.

А каква е ролята на тийм лидерите в гарантиране менталното здраве на колегите?

Изключително важна, разбира се. Те поддържат много близка връзка с колегите, които ръководят, за да са наясно с проблемите им, още в техния зародиш. Всеки човек на ръководна позиция в компанията се стреми да мисли като ментор, за да може не просто да менажира, а да насочват служителите в правилната посока. 
Не на последно място обаче, ние се грижим и за менталното здраве на самите тийм лидери. Те са подложени на огромно напрежение, като през последната година и половина трябваше да се справят с нови и нови предизвикателства, с обстоятелства, които се променяха буквално в рамките на часове. Затова е особено важно да поддържаме комуникация и с тях, да чуваме техните проблеми и да намираме начини да действаме превантивно, когато забележим прегаряне от тяхна страна. Тук отново ще спомена комуникацията, налаганите с години добри практики, възможността за споделяне, проактивно търсене и предлагане на помощ – всички те подобряват възможностите на всеки колега поотделно, но и на компанията ни като цяло.

Тези теми бяха засегнати при участието на Георги Брашнаров на конференцията The Future of Work Summit: Mental Health in the Workplace, организирана от Капитал и проведена на 30 септември. Той се включи в панела The Leadership Challenge, заедно с управителя на Златна Панега/Titan Bulgaria Адамантиос Францис. Модератор на дискусията беше Нели Христова, Managing Partner в InManagеment

Share this post on:


Related Articles