"Цената на офисите вече е второстепенна, водещи стават услугите"

"Цената на офисите вече е второстепенна, водещи стават услугите"

Изпълнителният директор на Немечек България и член на консултативния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) Георги Брашнаров бе сред основните участници на конференцията за пазара на недвижимите имоти BalREc, проведена в София на 26 октомври. Той се включи в два от дискусионните панели  – Пазар на офиси 2021 и Proptech: Стимулиране на растежа чрез технологии и иновации. Заедно с други представители на местния бизнес и строителна индустрия, Георги Брашнаров обсъжда завръщането на служителите в офисите, Proptech, киберсигурността и управлението на real estate активите.

В първия панел той коментира бъдещето на офис пространството:

"Офисът има своето място и няма да изчезне току-така. Трябва обаче да бъде преосмислена неговата функция и онова, което предлага. Цената на офисите или размера на техния наем вече не са от първостепенно значение. Локацията също не е толкова важна, колкото беше някога. Водещи стават услугите. Новите офиси трябва да предлагат персонализирано преживяване, много автоматизация, възможност за гъвкаво и бързо преконфигуриране на пространството. Колкото повече от това предлага една сграда, толкова по-конкурентна ще бъде тя. Все по-важна ще става и прозрачността при управлението на наемите и всички останали предлагани услуги."

Друга от основните теми, обсъждани на BalREc, беше вероятността за "голямо завръщане" на служителите в офисите. За пореден път Брашнаров застъпи тезата, че подобно завръщане едва ли ще се случи поне в следващите 2 години, а дори и в по-далечна перспектива.

"Веднъж усетили свободата на работата от дома, мнозина професионалисти едва ли ще искат да се завърнат в истински офис. Което пък е добра новина за работещите в сферата на недвижимите имоти – увеличава се търсенето, което води до възможност за инвестиции във все по-добри жилища. До момента бе немислимо, но вече има изисквания към служителите на какви условия трябва да отговаря техният домашен офис."

Давайки пример с местната софтуерна индустрия, Брашнаров подчерта защо когато става дума за офисна работа, "старото нормално" просто не съществува вече.

"Нашата индустрия продължава да се развива по-добре от останалите и очакваме за тази година да регистрираме 20% ръст. Той би бил дори по-голям, ако имаше достатъчно нови специалисти, които да се включат в големите софтуерни проекти. За жалост, забелязва се сериозен недостиг на такива. Затова и офисите в момента не са толкова важни, колкото големият проблем с липсата на достатъчно професионалисти."

По отношение на традиционно важната тема за дигитализацията на строителната индустрия, Брашнаров беше по-скоро умерено оптимистичен.

"Истината е, че преди 4-5 години бях значително по-голям оптимист. Днес обаче се вижда, че през последните 2 години има отлив на инвестиции в Proptech сектора. Все още има големи липси както на проектна, но и на строителна фаза. И като цяло строителната индустрия не е достатъчно гъвкава. Но едно е сигурно, скоро дори най-консервативната индустрия ще бъде дигитализирана."

Share this post on:


Related Articles