Company News and Relevant Articles

Be up-to-date with the trends in your industry, follow our blog and learn about the latest news about Software Development, IT, R&D, Architecture, Engineering, Construction (AEC), Building Information Modelling (BIM), Project Management & Team Collaboration, Documents & Workflow Management, Digitalization and Automation.

Company News and Relevant Articles

Be up-to-date with the trends in your industry, follow our blog and learn about the latest news about Software Development, IT, R&D, Architecture, Engineering, Construction (AEC), Building Information Modelling (BIM), Project Management & Team Collaboration, Documents & Workflow Management, Digitalization and Automation.

Започва проект за изграждане на детски кът
June 22, 2021

Започва проект за изграждане на детски кът

На 22.06.2021 г. подписахме договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика за изпълнението на проект за „Създаване на детски кът в Немечек ООД“.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 001 - дата 25.02.2020
February 25, 2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 001 - дата 25.02.2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 001 - дата 25.02.2020.

Договор за безвъзмездна финансова помощ
December 04, 2019

Договор за безвъзмездна финансова помощ

Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика.  

Съобщение за набиране на оферти
October 19, 2018

Съобщение за набиране на оферти

В изпълнение на проект „Разработване на продуктова иновация (услуга) за прецизно планиране и изпълнение на полските дейности в селското стопанство, базирана на ИКТ технологии.”

Обява за подбор на специалисти
September 01, 2018

Обява за подбор на специалисти

В изпълнение на проект „Разработване на продуктова иновация (услуга) за прецизно планиране и изпълнение на полските дейности в селското стопанство, базирана на ИКТ технологии.”