Company News and Relevant Articles

Be up-to-date with the trends in your industry, follow our blog and learn about the latest news about Software Development, IT, R&D, Architecture, Engineering, Construction (AEC), Building Information Modelling (BIM), Project Management & Team Collaboration, Documents & Workflow Management, Digitalization and Automation.

Company News and Relevant Articles

Be up-to-date with the trends in your industry, follow our blog and learn about the latest news about Software Development, IT, R&D, Architecture, Engineering, Construction (AEC), Building Information Modelling (BIM), Project Management & Team Collaboration, Documents & Workflow Management, Digitalization and Automation.

“Убедени сме, че трябва да помагаме на младите”
October 23, 2023

“Убедени сме, че трябва да помагаме на младите”

Говорим с нашия опитен колега Съби Ангелов (Senior Account Manager в екипи BOSCH Automotive, Bluebeam и Workforce) за това какво го вдъхновява да работи с млади хора месец след месец, година след година.

Future of Design 2020
November 25, 2020

Future of Design 2020

Какво се случи в първото онлайн издание на нашето традиционно събитие Future of Design.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 001 - дата 25.02.2020
February 25, 2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 001 - дата 25.02.2020

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 001 - дата 25.02.2020.

Договор за безвъзмездна финансова помощ
December 04, 2019

Договор за безвъзмездна финансова помощ

Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика.  

Съобщение за набиране на оферти
October 19, 2018

Съобщение за набиране на оферти

В изпълнение на проект „Разработване на продуктова иновация (услуга) за прецизно планиране и изпълнение на полските дейности в селското стопанство, базирана на ИКТ технологии.”

Обява за подбор на специалисти
September 01, 2018

Обява за подбор на специалисти

В изпълнение на проект „Разработване на продуктова иновация (услуга) за прецизно планиране и изпълнение на полските дейности в селското стопанство, базирана на ИКТ технологии.”