Дигитализирайте вашия бизнес с финансиране от ЕС

Кандидатствайте за безвъзмездно финансиране и изберете правилното решение с наша помощ.

Дигитализирайте вашия бизнес с финансиране от ЕС

Кандидатствайте за безвъзмездно финансиране и изберете правилното решение с наша помощ.

Въвеждането на нови софтуерни решения и дигитализирането на работните процеси е важна стъпка за всяка фирма и организация. Днес можете значително да улесните тази скъпа трансформация, като се възползвате от финансиране по процедурата „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по европейската оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на малки и средни предприятия за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите за създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

Защо дигитализацията
е важна за вашия бизнес?

Защото софтуерните решения повишават ефективността и производителността, но и извеждат екипната работа на ново ниво. Вашите служители могат да си сътрудничат по всяко време, без значение къде се намират. Така гарантирате възможност за постоянен, непрекъснат работен процес и отлична дистанционна работа, която да не се отразява на качеството на финалния продукт.

Кой може да се възползва
от финансиране?

Допустими кандидати са микро, малки, средни предприятия от икономически групи Промишленост (сектори B, C, D и Е, с изключение на предприятия от Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”), Търговия (сектор G) и Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S), които имат минимум една приключена финансова година (2019) и са извършвали стопанска дейност през нея.

Предприятията трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019, в зависимост от категорията на
предприятието-кандидат:

Микро предприятие ≥ 30 000 лв.
Малко предприятие ≥ 200 000 лв.
Средно предприятие ≥ 1 000 000 лв.

Какъв е размерът на помощта, който можете да получите?

Минимален и максимален размер на помощта по програмата:

Микро предприятие от 3000 до 15 000 лв. (но до 10 % от нетните приходи от продажби за 2019)
Малко предприятие от 10 000 до 30 000 лв. (но до 5 % от нетните приходи от продажби за 2019)
Средно предприятие от 25 000 до 75 000 лв. (но до 2,5% от нетните приходи от продажби за 2019)

Интензитет на помощта: 70 % от общите разходи по проекта.

Какви софтуерни решения можете да си осигурите
с помощта на финансирането?

Водещо софтуерно решение за управление на бизнес информация и процеси, което ви позволява да достъпвате, редактирате и давате одобрения на документация отвсякъде и по всяко време - независимо дали сте в офиса, или не. Подходящо за всички компании, които се стремят към оптимизация на времето и ресурсите си - приспособимо към нуждите на различни по вид и размер организации.

Повече за DocuWare

Jira е инструмент за управление на проекти и колаборация, а Confluence дава възможност за съвместна екипна работа и споделяне на разнообразна информация в единна платформа. Jira и Confluence предлагат отлични възможности за дистанционна работа на всички от екипа, както и на различни екипи от един и същи проект. Приспособими са към всякакви фирми и организации - от маркетинг до банкиране и логистика.

Повече за Jira и Confluence

Решение, което ви позволява да дигитализирате сложните строителни процеси, да работите съвместно с колеги отвсякъде и по всяко време, да завършвате проектите в срок и бюджет. Подходящо за професионалисти и фирми от сферата на архитектурата и строителството - строители, инвеститори, собственици, проектанти, архитекти и инженери.

Повече за Bluebeam Revu

Съвременни системи за управление на сгради, гарантиращи ефективен финансов контрол, правилна поддръжка на сградния фонд, гъвкавост на справките, управление на контактите и двустранна комуникация с наематели и външни изпълнители. FM Center и FM Assistant са доказано полезни решения за дистанционна работа на фасилити и пропърти мениджъри на отделни сгради, бизнес паркове и жилищни комплекси.

Повече за FM Center

CAD и BIM софтуерно решение, позволяващо създаването на комплексни визуални модели, както и гъвкаво и дистанционно сътрудничество между участниците в проекта. Инструментите на Vectorworks са предназначени за архитекти, интериорни дизайнери, ландшафтни архитекти и професионалисти от сферата на развлекателната индустрия.

Повече за Vectorworks

Как можем да ви помогнем?

Можем да ви консултираме относно правилното софтуерно решение за вашия бизнес, както и да ви предложим варианти за неговото интегриране във вашия работен процес, включително обучение, поддръжка и надграждане в дългосрочен план.

Изпращайки своите контакти, Вие ни предоставяте правото да съхраняваме и използваме данните Ви за целите на заявката ви, както и за последваща информация, свързана с предстоящи събития, активности и решения на Немечек България.

Можем да ви помогнем с оформяне на сложната документация, нужна за кандидатстване за отпускане на средства по процедурата „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по европейската оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Прочетете повече