X
nemetschek.bg

Час по кариерно ориентиране или как да задържим талантите си в България?

Интервю със софтуерни специалисти от Немечек България
От много време се говори за образователна реформа, за необходимостта от осъвременяване методите на преподаване, подобряване на технологичната база в училища и университети, за нуждата от промени в съдържанието на образователните курсове. Темата е важна, защото ролята на образованието е да ни даде фундамент, върху, който да градим бъдещето си, да ни научи да мислим и да взимаме информирани решения. И ако то не изпълнява основната си задача, се превръща в една от причините за изтичане на човешки потенциал зад граница с цел търсене на по-добри алтернативи.

Реформата обаче е процес, който може да бъде подпомогнат, както от бизнеса, така и от всеки от нас, ако обръщаме внимание на младите хора още в училище, ако им даваме смисъл и посока, ако ги мотивираме да се развиват. Те имат нужда от положителни примери, които да ги вдъхновяват и да им дават причина да останат в България и да търсят реализацията си тук. А ние имаме нужда от общество, в което ни харесва да живеем.

Осъзнавайки тази необходимост, наши колеги от Немечек България се включиха в инициативата „Бъдещето е код“, която имаше за цел да провокира интереса към програмирането, дизайна и технологиите сред ученици от цялата страна като използва доброволци от различни компании. Идеята беше да се обърне внимание не само на Софийските училища, но и на тези в провинцията, които в общия случай остават неглижирани. В рамките на около два месеца бяха проведени 131 лекции като 21 от тях са дело на колегите от Немечек България в райони като София, Елин Пелин, с.Мирково, Брацигово, Панагюрище, Пирдоп, Златица.

В интервю с тях се появиха интересни идеи за последващи дейности в посока подобряване на образованието като час по кариерно ориентиране и летни стажове за ученици.

Защо реши да бъдеш посланик на Немечек в инициативата?

Съби Ангелов, Ръководител екип, Немечек България

subby

„Да застанеш пред група млади хора, да успееш да ангажираш вниманието им и да им дадеш, ако не друго, то поне посока за размисъл, си струва усилието. След 15 години опит в ИТ сферата смятам, че имам какво да споделя. И на тяхната възраст не става въпрос толкова за конкретни знания по програмиране, колкото за личен опит, за друг поглед, за перспектива.

„Бъдещето е код“ не е първата инициатива, в която се включвам и със сигурност няма да е последната. Диалог с младите хора трябва да има – колкото по-рано, толкова по-добре…, защото всички работим по – леко с можещи колеги, а и ни е приятно да живеем в общество от хора, които харесват себе си и обичат да помагат. Надявам се тези ученици един ден да ми станат колеги. “

Какво според теб им липсва на учениците в момента?

Симеон Василев, Софтуерен инженер, Немечек България

Simeon_Vasilev2

„Мисля, че е погрешно да обвиняваме учениците за нивото на образование. Тези деца, които видях, не са глупави или неспособни, не са дори незаинтересовани – просто им липсва посока и мотивация, както на много други възрастни хора. И това е лесно обяснимо – методите на преподаване не отговарят на навиците на тяхното поколение и начина, по който те възприемат информация. Колкото и да се стараят някои учители, това е въпрос на цялостна реформа. Надявам се, че с личен пример съм успял да им дам един по-различен поглед и алтернатива на това, което виждат по медиите.“

Час по кариерно ориентиране – защо според теб е необходимо?

Теодора Цойкова, Софтуерен инженер, Немечек България

Teodora_Tsoykova

„Повечето активности са ориентирани към университетите и към младежи, вече избрали по един или друг начин своята кариерна ориентация. От личен опит мога да кажа, че е много трудно за един ученик да избере какво му се работи вбъдеще, тъй като представата която получава е основана на филмите и общоприетите норми за “хубава професия”. За съжаление все още битува схващането, че хубава професия е тази, която ти дава възможност да получаваш заплата, без да се налага много да работиш. Именно затова смятам, че ако имат като част от задължителната си програма час по кариерно ориентиране, биха могли редовно да се срещат с хора, които практикуват различни професии и да черпят от техния опит, за да не се налага късметът да им помага, а сами да правят изборите си.“

Летни стажове за ученици – не е ли рано?

Александра Чолакова, Софтуерен инженер, Немечек България

Alexandra_Cholakova

„Никога не е рано да изградиш навици, които ще ти бъдат полезни. А системният подход – на стаж всяко лято – определено създава трудови навици. Възможността младите хора да влязат в реална работна среда (не само ИТ – офис, завод, хотел, дизайнерско студио, пекарна….) и да видят процеса на работа отвътре, би им помогнала да сформират представите си и да калибрират очакванията си спрямо конкретна професия. Да видиш как създаваш нещо носи удовлетворение и ти дава самочувствие, че можеш. А ако си удовлетворен от това, което правиш – защо да емигрираш..? Смятам, че идеи за взаимопомощ между бизнеса и образователните институции като летния стаж, часът по кариерно ориентиране и изобщо мотивиране чрез личен пример са добра основа, върху която да се гради на принципа „ предай нататък“. Ако повече хора се включват (не само от ИТ сектора), резултатът ще бъде едно по-осъзнато и информирано общество от хора, обичащи работата си. От нас зависи дали това ще се случи.“

Каква е ролята на бизнеса в образованието на младите хора?

Донка Пърлева, Специалист по осигуряване на качеството, Немечек България

Dona Parleva

„Според мен ролята на бизнеса е да има открит диалог с образователните институции, да поставя ясни изисквания и да бъде добър партньор на всички организации, които са активни в повишаване качеството на образование в България. Смятам, че включването на компании като нашата в инициативи, насочени към развитието на младите хора и социалната ангажираност на колегите е добър пример за подобно партньорство. Организирането на състезания, курсове за напреднали, осигуряване възможности за стаж са все начини, по които бизнесът може да помогне за образованието на бъдещите ни кадри.“

Образованието е шанс, който държавата, бизнесът и всички ние бихме могли да дадем на следващото поколение. Но той работи в двете посоки – учениците получават възможността за знания, опит, перспектива, а ние имаме привилегията да сме част от изграждането на обществото, в което искаме да живеем. Все още твърде много човешки потенциал изтича зад граница – за нас личният ни принос за кариерно ориентиране е начин да повлияем на тази тенденция.