X
nemetschek.bg

BIM и софтуерните решения водят до интегриран дизайн на устойчиви сгради

July 20, 2018

 

Последните години сме свидетели на съществена промяна в начина, по който професионалисти от цял свят се борят с неефективните процеси при проектирането, строителството и поддръжката на сгради. Централна роля в тези промени заемат специализираните софтуерни системи и BIM концепцията.

 

Основният проблем за решаване е нарастващият обем данни и затрудненото им движение между специалистите от всички фази на даден проект – дизайн, строеж, управление и поддръжка. Допълнително, голяма част от тези данни се губят при предаването на документацията между професионалистите от различните фази. Често, когато достигне до собственика на сградата и фасилити мениджмънта, информацията вече представлява обемни хартиени документи, много от които не са актуални или дори липсват.

 

Софтуерните системи и BIM могат да предоставят потенциално решение

 

BIM (Building Information Modeling) представлява процес по създаване на цифров модел на сградата, който осигурява устойчиво развитие през всички фази на жизнения ѝ цикъл. Основната цел е да се оптимизира съвместната работа и споделянето на детайлна информация между различните специалисти при дизайна, строежа и управлението.

 

Ключов фактор при използване възможностите на BIM процеса е достъпът до софтуерни решения, които да поддържат обмен на данни с други системи. Все още за малките и средните по размер фирми инвестицията в технологии и обучения, необходими за усвояване работата с BIM инструменти, може да изглежда обезкуражаваща. Но развитието на софтуерните решения направиха нейната възвращаемост по-голяма откогато и да било. Нека разгледаме 3 специализирани решения за дизайн, строеж и управление на сгради, които се предлагат на нашия пазар: Vectorworks, Bluebeam Revu и FM Center.

 

Етап Дизайн – запознайте се с Vectorworks

 

Едно от водещите дизайн и BIM решения в световен мащаб е Vectorworks. То позволява цялостното завършване на проекта в една програма – от фаза идея до фаза строеж, от илюстрации до създаване на строителна документация. Що се касае до ефективната комуникация с други специалисти – Vectorworks разполага с най-богатите възможности за експорт и импорт на файлови формати в сферата. Това означава, че лесно може да гарантира ефективната координация между строители, архитекти, инженери, подизпълнители, което е ключов фактор при реализация на проекта в срок и бюджет.

 

Етап Строеж – запознайте се Bluebeam Revu

 

Основната полза от софтуерните решения за строителната индустрия е възможността да се комуникират проектни данни много по-бързо, лесно и надеждно. Bluebeam Revu е водещият софтуер в световен мащаб, разработен, за да посрещне нарастващите нужди на професионалистите в строителния сектор – да дигитализират работните процеси, да спестят ресурси, да подобрят комуникацията и да намалят разходите. Софтуерът стъпва на основата на PDF формата, като го надгражда с допълнителни функции, които да оптимизират специфични за сектора процеси. Платформата съчетава надеждните функционалности за създаване, редактиране, коментиране и маркиране на PDF документи с богати възможности за работа в екип и ефективна комуникация.

 

Етап Управление и поддръжка – запознайте се с FM Center

 

BIM концепцията е малко позната и прилагана във фасилити мениджмънт индустрията. Но тук потенциалът е огромен, защото това е най-продължителната и скъпа фаза от жизнения цикъл на сградата. Данните от цифровия модел могат да се използват за по-ефективно и информирано управление и поддръжка с помощта на специализиран софтуер като FM Center.

 

FM Center представлява централизирана система, която съхранява на едно място всички необходими данни за оптималното управление и експлоатация на сградата. По този начин софтуерът позволява на професионалистите да използват най-ефективно потенциала на недвижимата собственост и оборудването в организациите си. Системата също така покрива голяма част от процесите по управление и поддръжка на сградата през жизнения ѝ цикъл, с възможност да бъде внедрена още на етап строеж.

 

BIM не e панацея за проблемите в индустрията, но може да бъде изключително полезен, ако всички професионалисти си сътрудничат още от най-ранния етап на проектиране на сградата. Съвместната работа, координацията и свободното движение на данни и информация са силата на BIM, но в комбинация с достъпни и богати на функционалности софтуерни решения, каквито Немечек България разработва от близо 20 години.