X
nemetschek.bg

Blog

Немечек ООД подписа договор с МТСП по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

March 19, 2018

На 19.03.2018г. фирма Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и Социалната политика по Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 3: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не…