X
nemetschek.bg

Blog

Правилно интегрираната BIM концепция е ключът към интелигентните сгради

March 15, 2016

Разговор с г-н Георги Брашнаров, член на УС на БАСКОМ Г-н Брашнаров, представете Българската асоциация на софтуерните компании. БАСКОМ бе създадена през 2001 г. и обединява фирми, разработващи софтуер. В момента Асоциацията има над 80 пълноправни членове и над 200 асоциирани. На практика имаме представителност на всички – големи международни компании, смесени и изцяло български…