X
nemetschek.bg

Blog

Приключване на проекта по програмата за Развитие на човешките ресурси

April 30, 2009

На 30-ти Април приключи изпълнението на проекта на фирма Немечек България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”. В резултат на успешното му изпълнение 60 служители на фирмата получиха сертификати за преминато обучение по бизнес английски език нива Intermediate и Upper Intermediate. Като крайна стъпка от страна на фирмата предстои отчитане на дейностите по…

Сертификация по IT Mark

April 10, 2009

През месец Април фирма Немечек България премина успешно сертификация спрямо международно признатата сертификационна схема IT Mark, като постигна най-високото ниво Elite. Благодаряние на внедряването и спазването на практиките съгласно IT Mark Elite се създават предпоставки за повишаване конкурентноспособността на фирмата не само на вътрешния, но и на международния пазар като цяло. Чрез своята сертификация Немечек…