X
nemetschek.bg

Vectorworks 2020 – уникални инструменти за визуализация на проектни данни в дизайн процеса

January 10, 2019

 

Развитието на съвременните CAD и BIM системи промениха разбиранията ни какво е възможно в света на архитектурата, а това доведе до повишени очаквания и изисквания от страна на клиентите. Целият модел на работа се промени през изминалите десетилетия и в днешно време не е достатъчно архитектите да бъдат единствено добри проектанти. От тях се очаква да умеят да работят бързо и ефективно, да си сътрудничат с колеги, партньори, изпълнители и подизпълнители, да презентират и защитават умело своите идеи пред клиентите. Повишиха се и изискванията към софтуерните решения да подпомогнат посрещането на тези предизвикателства.

 

Едно от водещите дизайн и BIM решения в световен мащаб, целящо да отговори цялостно на нуждите на съвременните професионалисти, е Vectorworks Architect. Специализираният софтуер е разработен, вземайки предвид целия дизайн процес и позволява да завършите своите проекти, използвайки само една програма – от фаза идея до фаза строеж.

 

Нека разгледаме три фактора, които превръщат Vectorworks в предпочитано решение за над 650 000 професионалисти по цял свят.

 

Предоставя всички необходими инструменти

 

Много софтуерни решения в архитектурната индустрия са тясно специализирани, което принуждава дизайнерите да използват различни програми – за 2D чертане, за 3D моделиране, за изготвяне на презентация за клиента и фотореалистични изображения и т.н. Някои архитекти дори предпочитат да делегират част от работата си на подизпълнител, което им коства допълнителни разходи.

 

Vectorworks Architect предоставя необходимите инструменти, с които да реализирате своя проект в неговата цялост. Системата разполага с изключително богати функционалности, с които да постигнете ефективен процес – от скициране до BIM моделиране.

 

Можете да чертаете в 2D, да моделирате в 3D и BIM, да автоматизирате процеса по изготвяне на строителна документация, да създавате фотореалистични изображения и рендери без да е необходимо да използвате друго софтуерно решение или подизпълнител.

 

Подпомага съвместната работа

 

Ако все пак работите по проекти, които изискват участието на повече специалисти и подизпълнители – то тогава вие ще имате нужда от решение, което улеснява съвместната работа. В индустрията обаче съществува проблемът със съответствието между различните устройства, софтуерни решения и файлови формати. Понякога даден софтуер е наличен само за Windows или за Mac, което възпрепятства ефективната колаборация. Проблем създават и различните файлови формати, които се използват в индустрията.

 

Vectorworks Architect е двуплатформен софтуер (Mac/Win), който също така разполага с най-богатите импорт и експорт възможности в индустрията. Решенията на Vectorworks могат да се превърнат в централна платформа, благодарение на своите отлични възможности за импорт и експорт на данни и поддържането на IFC файлове (по стандарт на buildingSMART). Това означава, че можете лесно да гарантирате ефективната координация между строители, архитекти, инженери, подизпълнители, което е ключов фактор при реализация на проекта в срок и бюджет.

 

Работи гладко и бързо

 

Водещ мотив в новата версия на софтуера – Vectorworks 2019, е още по-бърза скорост на цялостното поведение на системата. Подобренията във Vectorworks Graphic Module (модул за създаване на висококачествени интерактивни изображения) позволят по-ефективното използване на наличния хардуер и особено на централния и графичния процесор. Тези подобрения правят всички работни процеси много по-бързи, а постигнатата оптимизация намалява времето за зареждане на файлове и за извършване на различни операции между 4 и 7 пъти. По-гладката работа на програмата позволява оптимизиране на дизайн процеса, като потребителите не губят време в изчакване.

 

Трансформирайте света, проектирайте с Vectorworks

 

Много компании от цял свят и от всякакъв размер вече се възползват от предимствата на проектирането с Vectorworks Architect, най-вече що се касае до спестено време, повишена ефективност, оптимизирана съвместна работа, подобрена комуникация. Така те с лекота посрещат както изискванията на клиентите, така и собствените си творчески и креативни нужди.