X
nemetschek.bg

Как митовете за BIM ни помагат да намерим точното софтуерно решение

July 9, 2018

 

Време е да поговорим открито за дигиталната трансформация и да развенчаем някои заблуди относно BIM. Най-често срещаната може би е, че у нас за BIM продължава да се говори като за концепция за далечното бъдеще, докато в много страни и за много професионалисти тя е реална настояща практика.

 

Как можете и вие да се възползвате от предимствата на работата с цялостен цифров модел? Какви са първите стъпки, които да предприемете? Как да минимизирате разходите и да гарантирате възвръщаемост на инвестицията?

 

Нека разгледаме някои от най-разпространените митове за BIM, които да ни помогнат да отговорим на тези въпроси.

 

Мит – BIM е просто система за 3D моделиране

 

BIM не е просто възможност да чертаем в три измерения. Въпреки че 3D моделите са най-видимата част – визуално представяне на промените в начина ни на работа, те са само елемент от много по-голяма трансформация. BIM по-скоро се отнася до добавянето на два съществени фактора в процеса на дизайн – създаването на обогатени данни за проекта (спецификации на материалите, характеристики, производител, цена, но и работни графици, информация за поддръжката и др.) и свободния обмен на тези данни. В този смисъл BIM по-скоро представлява целенасочен процес на съвместна работа, който цели създаването, съхранението и използването на богат на данни цифров модел през целия жизнен цикъл на сградата. Резултатът е по-добро разбиране на проекта от всички ангажирани професионалисти – как ще бъде изпълнен, колко ще струва, как ще се поддържа и управлява.

 

Реалност – Едно от водещите предимства на BIM е възможността за оптимизиране на процесите по съвместна работа и обмен на информация. Тенденциите сочат, че BIM ще играе все по-важна роля в това отношение, а OpenBIM концепцията и възможностите за свободно споделяне на файлове и данни между всички ангажирани (IFC, импорт, експорт) ще допринасят все по-значително за гладкото, прозрачно и навременно изпълнение на проектите. При планиране на инвестицията в софтуер, изберете такъв, който да предоставя богати възможности за съвместна работа и за експорт и импорт на файлове в множество формати.

 

Мит – BIM ще ни забави

 

Всеки процес, който включва нови начини на работа, несъмнено отнема време да бъде приет, имплементиран и да започне да дава положителни резултати. Въпреки това BIM не е единствената промяна, с която строителната индустрия е трябвало да се справи. Както моливът, линията и химикалката бяха заменени от мишка и CAD, така BIM е просто следващата стъпка по пътя на еволюцията в сектора, просто следващият „бизнес инструмент“. Разбира се, начинът на имплементация не е без значение. Важно е внимателно да планирате, за да управлявате по-точно процесите си и във възможно най-кратко време да почувствате, че ползите надвишават направената инвестиция.

 

Реалност – Много компании, разработващи и дистрибутиращи дизайн софтуер, улесняват своите потребители, като им предоставят възможности за обучение за работа с BIM. При избора на софтуерно решение търсете такова, което да разполага с интуитивен интерфейс, да се усвоява в рамките на няколко дни до седмици, а компанията да предлага възможности за последващо обучение. Един добър пример какво да търсите е този онлайн семинар за продължаващо обучение на тема BIM техники и най-добри практики.

 

Мит – BIM ще ни струва скъпо

 

Неизменно имплементирането на всяка нова технология води със себе си някакви първоначални разходи, което обаче следва да се оправдае в дългосрочен план от повишаване на ефективността и продуктивността. Въпреки че инвестиция в BIM не означава непременно инвестиция в хардуер или софтуер, или дори допълнителното обучение, най-вероятно ще трябва да предвидите разходи поне за някой от тези елементи. Това в никакъв случай не означава, че тези разходи трябва да бъдат значителни – има много налични инструменти, които се предлагат на конкурентна цена, както и много леснодостъпни източници на обучение и know-how.

 

Реалност – Пример за такива инструменти са продуктите на Vectorworks, Inc. – водеща компания за дизайн и BIM софтуер. Vectorworks разполага с богати инструменти за 2D чертане и 3D моделиране, автоматизира създаването на строителна документация, увеличава ефективността, като в същото време стимулира креативността. Решенията на Vectorworks могат да се превърнат в централна BIM платформа, благодарение на своите отлични възможности за импорт и експорт на данни и поддържането на IFC файлове (по стандарт на buildingSMART). Тези функционалности позволяват на специалистите да използват различни софтуерни решения, според своите лични предпочитания, като после данните, информацията и файловете могат да се обменят свободно между ангажираните с реализацията на проекта, да се импортират, да се направят проверки за несъответствия и в крайна сметка – да се постигне по-висока ефективност в дизайн процеса.

 

Допълнително, Vectorworks предлага за свободно ползване изключително богата база с курсове, онлайн семинари, упътвания, които да направят усвояването на софтуерните решения и работа с BIM бързо и лесно. Ако искате сами да се убедите във възможностите на програмата – изтеглите безплатен trial лиценз за 1 месец.

 

Немечек България е официален дистрибутор на продуктите на Vectorworks, Inc. Компанията е придобила висока експертиза през последните близо двадесет години в разработването и разпространението на BIM софтуерни решения, които да подпомогнат професионалистите във всяка фаза от жизнения цикъл на една сграда – дизайн, строеж, управление и поддръжка.

 

Много компании от цял свят и от всякакъв размер вече се възползват от предимствата на проектирането с Vectorworks, най-вече що се касае до спестено време, повишена ефективност, оптимизирана съвместна работа с подизпълнители, подобрена комуникация с клиенти. Сега е моментът да се възползвате от новите технологии, за да подобрите конкурентоспособността си. Поемете по пътя на дигиталната трансформация, разбийте митовете, които ви спират и освободете потенциала си! Научете как – https://www.nemetschek.bg/vectorworks/2018/