X
nemetschek.bg

Blog

Съобщение за набиране на оферти

April 3, 2017

В изпълнение на проект „Подобряване на капацитета на Немечек ООД за предоставяне на ИТ услуги” по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1297-C01/15.04.2016 г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Немечек ООД публикува Документация с цел провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на хардуер“, както…

Съобщение за набиране на оферти

September 20, 2016

В изпълнение на проект „Подобряване на капацитета на Немечек ООД за предоставяне на ИТ услуги” по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1297-C01/15.04.2016 г., финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Немечек ООД публикува Документация с цел провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на хардуер и…

Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката

May 31, 2016

На 15.04.2016г. фирма Немечек ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката по Оперативна Програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-1297-C01 ” Подобряване на капацитета на НЕМЕЧЕК ООД за предоставяне на…

Български софтуер ще следи прогнозата за времето в земеделските полета

February 27, 2016

Софтуерната компания Немечек България е на финален етап от разработката на софтуерното приложение Farmbrella – специализирана метеорологична платформа за селското стопанство. В нейната основа стои възможността за получаване на максимално точни данни за всеки отделен физически блок, който се обработва. Основна цел на платформата е да оптимизира разходите на зърнопроизводителите като им осигури по-прецизно планиране и изпълнение на…

Farmbrella

July 28, 2015

THE PROJECT There are about 12 million farmers in Europe, most of them producing cereal and oilseed commodities. These farmers are the largest producers of wheat – 29% of the world production and sunflower seed – 70% of the world production. Each of these farmers is responsible for the food production for 155 citizens of…

Page 1 of 2