FUTURE OF

DESIGN

Online Survey

Участвайте в нашето проучване!

Изследване нивото на дигитализация в сектора Архитектура и Строителство и качеството на комуникация между специалистите

Дигиталната трансформация играе все по-важна роля в съвременната икономика, а една от основните ползи е осигуряването на свободен и ефективен обмен на данни и информация.

Строителната индустрия в световен мащаб, обаче, изостава по своя път на дигитализация и е изправена пред множество предизвикателства.

Много инвеститори, бизнесмени, правителства по цял свят търсят отговор на поставените предизвикателства чрез различни решения. Специалистите от сектора в България през последните години също все по-ясно осъзнават необходимостта от промяна.

Като технологична компания, ние имаме за цел да бъдем надежден партньор на бизнеса по пътя към дигитализация и искаме да разберем от първа ръка текущото състояние, желаното бъдеще и основните предизвикателства пред дигитализацията на сектора в страната.

Благодарим Ви за отделеното време!

Попълнете нашата

АНКЕТА

I. Категоризиране на участниците
Важно

Попълването на анкетата ще ви отнеме 5 мин. В нея не събираме лични данни, а само информация, по която можем да класифицираме отговорите, които си остават анонимни.

За повече вдъхновение, разгледайте иновативните BIM решения: www.nemetschek.bg/bim